TWR.SkipTo

1914 - Yüzüncü Yıldönümü - 1918

Dünya Sizi Anıyor

Members of the Royal Flying Corps pose with their planes and dogs and a goat

 The World Remembers -Dünya hatırlar” anma, eğitim ve uluslararası anlayışla ilgilidir.

1914-1918 savaşı daha önce hiç hayal edilmemiş bir boyutta cereyan etti ve tarihin akışını değiştirdi. Dört yıldan fazla süren savaşta yirmi iki milyon askeri personel yaralandı ve dokuz milyondan fazlası öldürüldü. Yedi milyon da sivilin öldüğü tahmin edilmektedir. Savaşta her kıtadan kırktan fazla ülke yer aldı. 1919 barış antlaşmaları birçok milletin günümüzde hala yaşadığı sonuçlar yarattı, imparatorluklar ortadan kalktı ve sınırlar Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun büyük bölümünde yeniden çizildi.  

“Birinci Dünya Savaşı” savaşın yürütülmesiyle ilgili yaklaşımları değiştirdi ve hem demokratik hem de devrimci ayaklanmaları hızlandırdı. Bugün, aktif top mermileri halen Belçika ve Fransa’daki muharebe alanlarında bulunmakta ve can almaya devam etmektedir. Öyle görünüyor ki savaş henüz bitmedi. 100 yıl sonra ne öğrendik ve savaşı nasıl hatırlamamız gerekir?

 

Savaş Ortamında İnsanlar

A group of injured soldiers including some with wheelchairs, crutches.

Savaşan ve ölen milyonlarca erkek kimdi? Hemşirelik yaparken veya ticaret gemilerinde çalışırken öldürülmüş kadınlar kimdi? 99 yıl boyunca toplu olarak hatırlanan bu kişileri “The World Remembers”  isim ve millet bazında tek tek hatırlamayı uygun görmektedir. 1914-1918 savaşında yakınlarını kaybetmiş yüz milyonlarca ailenin  her biri bu özel anma etkinliğine katılabilir.

Eşitlik, evrensellik ve erişebilirlik bizim ilkelerimizdir: eşitlik, çünkü yüz yıl sonra ölümde eşitlik vardır; evrensellik, çünkü bütün katılımcı ülkelerin dillerinde bu projenin sunulması yoluyla nerede yaşadıklarına ve konuştukları lisana bakılmaksızın öle tüm  erkek ve kadınların ailelerinin birçoğuna ulaşabiliriz; erişebilirlik, çünkü bilişim ve internet her ölen erkek ve kadının isimlerinin yansıtılması olanağını bize sağlamakta, internet bağlantısı olan her okul veya müze şehitlerin isimlerini yansıtabilmektedir. Hiç kimsenin hafızalardan silinmemesini diliyoruz. 

Birinci Dünya Savaşının yüzüncü yılı sadece geçmişi onurlandırmak için değil aynı zamanda geleceğe umut ve anlayışla bakan geniş ve kapsayıcı bir projeye başlamak için eşsiz fırsat vermektedir.

Projeye dair

test

The World Remembers hayatını kaybedenlerin isimlerini isim-yansı kurulumlarıyla katılımcı ülkelerde gözler önüne serecektir. Okul ve diğer kuruluşların bilgisayar ağlarında, bizim web sitemizde, telefon ve tabletlerde ve bazı ülkelerin halka açık ekranlarında görülebilecektir. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birine kayıp yakınının isminin görülme anını yakalama fırsatı verilerek her bir isim belli bir dakikada görünecek şekilde düzenlenecektir. 2014 yılında, 15 Ekim’den başlayıp 11 Kasım’da bitecek şekilde sadece 1914 yılında öldürülenlerin isimlerini göstereceğiz. 2015 yılında, 1915 yılında öldürülenlerin isimlerini göstereceğiz. Ve bu şekilde ilerleyecek,  11 Kasım 2018’de güneş doğarken, tüm dünyada her bir zaman diliminde geriye kalan milyonlarca isim görünecektir.

Birinci Dünya Savaşında yer alan ülkelerden katılmayı tercih etmeyenler oldu ve bu nedenle bize verilmeyen isimler var. Sonraki yıllar için bu ülkelerin katılımını da özendiriyoruz. Ayrıca, yüz yıl sonra bile birçok milletten isimlerin bulunduğu veri tabanları henüz tamamlanmış değil. Projenin detayları ve gösterim zamanlarıyla ilgili olarak ülkelere özel hazırlanan sayfaları bu siteden takip ediniz.

Birinci Dünya Savaşının top mermileri nasıl halen muharebe alanlarının yüzeyinde duruyorsa aynı şekilde Birinci Dünya Savaşının tarihi de halen yazılmaktadır. Ne yazık ki, savaşı yaşayanlar bu dünyayı terk ettikleri için savaşın hatıraları artık akıllara çok gelmiyor. Fakat ölenlerin isimleri kalmıştır ve muharebe alanları ile yazılı tarihin aksine isimler değiştirilemez ve silinemez. Vakit onların hepsine tek tek tanıklık etme ve hatırlama vaktidir.

Şehirleri, kasabaları, okulları, müzeleri, kitapevlerini, toplumu, tarih derneklerini ve savaş gazilerini proje için özel olarak hazırlanan yazılım yardımıyla isim-yansı gösterimi için teşvik ediyoruz. Sizi ya isimleri izleyerek veya isimlerin yansıtılmasında bizimle işbirliği  yapabilecek bir kuruluşa destek olmak yoluyla katılıma  davet ediyoruz. 

Bellek bizi insan yapan şeyin bir parçasıdır. Lütfen bize katılın.